مشاورین پویا سیستم مدرس

02182883950 داخلی 31

درباره سامانه

مشاورین پویا سیستم مدرس

شرکت مشاورین پویا سیستم مدرس در زمینه مشاوره، نظارت و اجرای پروژه های فنی و مهندسی بطور ویژه مکانیک، الکترونیک، برق و... فعالیت دارد.

این شرکت با استفاده از کارشناسان مجرب و تجهیزات مدرن و با بهره گیری از دانش مدیریت پروژه در کلیه رشته های فنی و مهندسی، خدمات مشاوره و نظارت را ارائه می نماید.