مشاورین پویا سیستم مدرس

02182883950 داخلی 31

اخبار سایت

ثبت اختراع دستگاه مرتبط با فناوری نانو برای افزایش راندمان مبدل های حرارتی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد از ثبت اختراع دستگاه مرتبط با فناوری نانو برای افزایش راندمان مبدلهای حرارتی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک این دانشگاه خبر داد.

مهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا در نجفآباد اظهار کرد که حمیدرضا عظیمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد با راهنمایی امیرهمایون مقدادی، مشاوره مسعود فرحناکیان و همکاری اعضای هیئت علمی گروه مکانیک این دانشگاه موفق به اختراع دستگاه مرتبط با فناوری نانو برای افزایش راندمان مبدلهای حرارتی شد.

وی اضافه کرد: این اختراع در زمینه افزایش راندمان حرارتی و کاهش رسوب در مبدل حرارتی حاوی نانوسیال مجهز به ارتعاشات آلتراسونیک بوده که توسط دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد به ثبت رسیده است.

منبع: http://tnews.ir/site/4f60169042717.html

: 1064 - : 1399/05/12 - : 92
: 1064 - : 1399/05/12 - : 92